ทวีศักดิ์ วิมโลดม
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

บริษัท ไอฟิกส์สตูดิโอ จำกัด IFIXSTUDIO CO.,LTD.
ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ล

ตั้งอยู่ที่ 39 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 090-6563994

ร้านซ่อมเฉพาะทาง iPhone iPad MacBook AppleWatch

แผนที่ร้าน Google Map https://goo.gl/maps/isTzzhbhDwtBPNga8